სანადირო სეზონი დაიხურა

 1 მარტიდან საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სანადირო სეზონი იხურება, იკრძალება ნადირობა სანადირო მეურნეობებშიც.