საქართველოს ულამაზესი ბუნება. აირჩიე საუკეთესო  და იმოგზაურე ჩვენთან ერთად.

საქართველოს ტბები

         ა

           ო

           პ

 • პატარა ბებესირი
 • პატარა რიწა
 • პალიასტომი
 • პაპანწყვილი
 • პატარა გლდანის ტბა

 • რიწის ტბა

 • საღამოს ტბა
 • სანთის ტბა
 • სახარე ტბა

 • ტობავარჩხილი
 • ტბიყელი
 • ტაბაწყური

 • ფსიკვა
 • ფარავანი

 • ქაჩალტბა
 • ქოჩების ტბა
 • ქვედის ტბა

 • ყაჯირის ტბა
 • ყელის ტბა

 • ჩალაუბნის ტბა
 • ჩაპაევკის ტბა

 • ცისფერი ტბა

 • წუნდის ტბა
 • წოდორეთის ტბა

 • ჭილის ტბა

 • ხანჩალის ტბა
 • ხოზაფინის ტბა
 • ხადიკის ტბა

 • ჯაპანის ტბა
 • ჯაჯის ტბები
 • ჯანდარის ტბა
 • ჯიქურების ტბა