ანიშხწარა — ტბა აფხაზეთში, ბიჭვინთის კონცხზე. მდებარეობს ზღვის დონიდან 0,6 მ სიმაღლეზე. სიგრძე 0,2 კმ, სიგანე 0,15 კმ, სარკის ფართობი 0,33 კმ². მაქსიმალური სიღრმე 4,3 მ. ტბა მოქცეულია სანაპირო დიუნებს შორის. თითქმის მთლიანად დაფარულია წყლის მცენარეულობით. სანაპირო დაჭაობებულია.