მგლების შემოსევა იმერეთში

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მგლების თავდასხმა თითქმის ყოველდრიურ ხასიათს იღებს, მოსახლეობის თქმით მტაცებელი ღამით საცხოვრებელი სახლის ეზოებში შემოდის, თავს ესხმის შინაურ ცხოველებს. კანონით მგებზე ნადირობა აკრძალულია ხოლო როგორ უნდა მოიქცეს მოსახლეობა ამ შემთხვევასი გაურკვეველია.

სრულად…

კოლხური ხოხობი

ფრინველი ქათმისნაირთა რიგისა. აქვთ კარგად განვითარებული ფეხები, მოკლე მომრგვალებული ფრთები, გრძელი ბოლო (განსაკუთრებით მამალს). მამალს გალოზე დეზები აქვს და მეტად ლამაზი, მკვეთრი შეფერილობით გამოირჩევა. აღწერილია კოლხური ხოხობის მრავალი ქვესახეობა, რომელთაგან ყოფილ სსრკ-ის ფარგლებში გვხვდება 13. კოლხური ხოხობი გავრცელებულია უთოვლო ამ მცირე თოვლიან და რბილ კლიმატიან ზოლში პალეარქტიკის სამხრეთ ნაწილში. აკლიმატიზებულია მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. საქართველოში წინათ გავრცელებული ყოფილა კოლხეთის დაბლობზე, მტკვრის, ივრისა და ალაზნის ჭალებში.

სრულად…

მწყერი

მწყერი გავრცელებულია ევროპაში, დასავლეთ აზიასა და აფრიკაში. საქართველოში გვხდება თითქმის ყველგან მობუდარი ფრინველის სახით. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში (გარდაბნის) ზოგჯერ ატარებს ზამთარსაც. ვერტიკალურად ვრცელდება 2200 მ-მდე. ბინადრობს ველებზე, მინდვრებში, ახოებზე, მთათა კალთებზე, მდინარეთა ნაპირებზე, კულტურულ ლანდშაფტევში (ბაღი, ბოსტანი და სხვ.). არ ერიდება ადამიანის სამოსახლოს სიახლოვეს. ბუდეს იკეთებს მიწაზე. დებს 9-15 კვერცს, კრუხობის ხანგრძლივობა აღწევს 17 დღემდე. კრუხად ჯდება და მართვეთა აღრზდაზე ზრუნავს მხოლოდ დედალი. მწყრის ძირითად საკვებს შეადგენს მცენარეთა თესლები,

სრულად…